Páginas vistas en total

domingo, 1 de mayo de 2011

SoooLoo ann PaaSsaadOo TreeSs DiiiasSs ii Yaa Tee eXoo Dee MeeNooSs …. ii Mii aLmaa Tiiienee TriissTeeZzaa xqq ReecuuerDaa TuusS beeSoos ..
Diimee MoooReenOo Sii VuueeLveeSs qq Mee MuuerOoo Ssiin BeerTee PaaSsoo Poor Laa caaYee NoorMaaL ii reesaLtaan Tuuss oJooSs maarroooNeeS ….ooYee Mii aMooR asTaa Laa caaraaCooLa SuusuurranDoo Tuu NoombReee TeeqqiierOo aMoooR CuuanTooss ReecuuerDoosss …. azMee uNaa caRiiciia qq Teeqqiieroo niiÑoo ii BuuscaaMe unaa Sonriisaa PaaRaa Yooo verTeee DaaMee uun PeeensaMiienToo PaaRaa qq DEesCuubraa Yoo Loo qq Tuu SIENTEESSS … Noo Ssee COomOo uNaa PeerSoonaa SSee PuueeDee qeeReeR TaanTOo asTaa deeRRaamaaR Miiss LaagRiimaas Poor Suu BeeYeeZzaa ii enCanTooo … TeenGoo Taan SooLoo uuN DeeeSseeO Dee VeerTee ProonToo aa Mii VeeRaa eeXaarTee MiiL PiiRooPooSs ii DEeCirTee TeeqqiierOo MORENOOOO oYee Mii aMoooR sTaa Laa CaaRaaCooLaa SuusuuRananDOoo Tuu NoombReee TEeqiierOoo amOorr CuuanToSs ReecuerDoooSs … azMee uNaa caaRiiciiaa qq TeeqiiierOo NiiÑoo ii BuussCaaMee uNa sOonriiSsaa PaaRaa Yoo veerTee DaaMee uun PeensaMiienTooo PaaRaa qq DeesCuubRaa Yoo Loo qq Tuu SsiienTeeeSs

No hay comentarios:

Publicar un comentario